Huurprijs, waarborg en verzekering

1. Huurprijs

Ieder jaar ontvangt u eind december per post de nieuwe huurprijs voor het komende jaar. U geeft die best zo snel mogelijk door aan uw bank voor aanpassing. Een uitgebreide uitleg over de laatste huurprijsberekening vindt u op de pagina "Nuttige documenten en brieven".


2. Waarborg

U kan IZI wonen jaarlijks vragen om een overzicht te geven van de door u gestelde waarborg, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten. U richt uw aanvraag schriftelijk tot ons op Oostrozebekestraat 136 bus 1, 8770 Ingelmunster.


3. Verzekering

Verzekering tegen brand en aanverwante gevaren van uw woonst (behalve de inboedel).

Alle woningen en appartementen uit het patrimonium van IZI wonen zijn verzekerd voor brand.
In deze polis is er afstand van verhaal opgenomen waarbij er dekking wordt voorzien ten voordele van de huurder voor het verhaal van derden.
Concreet betekent dit dat u als huurder de woning niet meer dient te verzekeren voor brand, wel nog uw eigen inboedel. 

Een volledige uitleg kan u vinden op het attest afstand van verhaal op de pagina  "Nuttige documenten en brieven"
Dit document geeft u best af aan uw verzekeraar.