Ik wil verhuizen en mijn woning opzeggen

VerhuizenAls u de woning wilt verlaten, dan moet u ons verwittigen en de opzeg doen van de huurwoning of het huurappartement.

U doet dit met een aangetekende brief die u ondertekent of door langs te komen op onze kantoren waar we een gezamelijke aftekening van de opzeg kunnen doen.

De opzegtermijn is in normale omstandigheden 3 maanden. Als u opzegt voor een verhuis naar een rusthuis, is dit maar 1 maand.

Na de ontvangst van de opzegbrief of de gezamelijke aftekening gaat de opzegperiode in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van ontvangst.

Bijvoorbeeld:

U verstuurt uw opzegbrief aangetekend op 14 mei 2019. Dan gaat uw opzeg in op 1 juni 2019 en loopt tot 31 augustus 2019.

U zorgt ervoor dat u de woning volledig leeggemaakt tegen het einde van de opzegtermijn. Bekijk zeker de "checklist bij einde van verhuring".