Onderhoud en herstel

Hier kan u onze online versie van de "ZieZo" brochure raadplegen of lees onze volledige versie (6;24MB) 

U vindt er meer gedetailleerde informatie over het onderhoud en herstel van uw woning.

U komt te weten welke herstellingen door u gedaan moeten worden, welke door IZI Wonen en welke door een onderhoudsfirma.

We brengen alles in een eenvoudige klare taal.

In de brochure "Ventileren en verluchten, woon gezond, geef lucht aan je huis (563kB)!" Vindt u tips voor een gezonde binnenlucht.

Voor het jaarlijkse onderhoud en voor problemen met uw centrale verwarming of sanitair heeft IZI Wonen een onderhoudscontract met de firma COFELY Services.

Bekijk de "handleiding voor de huurder betreffende het onderhoudscontract COFELY Services (213kB)". U leest hier wat is inbegrepen in dit onderhoudscontract en wat niet.

Voor de woongelegenheden gelegen in Izegem

Raadpleeg uw algemeen bewonersreglement - onderhoud woningen (ex Izegemse Bouwmaatschappij)