Autobergplaats/Carports

De oprichting van een autobergplaats is toegelaten maar hou rekening met deze voorwaarden:

  • Uitzicht: de autobergplaatsen bouwt u in de stijl en in dezelfde materialen van de woning. Een carport (open stelplaats voor auto onder afdak) kan tegen het hoofdgebouw opgericht worden. Het maximum toegelaten volume bedraagt 50 m³ en de diepte mag geen 6 meter overschrijden. De carport wordt beschouwd als een utilitair lokaal.
  • Inplanting: autobergplaatsen die ingeplant worden op de perceelgrens kunnen slechts aanvaard worden als er schriftelijke goedkeuring van de buur is.
  • Autobergplaatsen moeten zo dicht mogelijk bij de woning worden ingeplant.
  • Een tweede garage kan maar goedgekeurd worden als u een degelijke verantwoording kunt voorleggen.

U doet een aanvraag bij ons met daarbij een schets, foto of folder van de autostelplaats en een inplantingsplan. Op het inplantingsplan duidt u alle gebouwen aan die op de grond staan en duidt u de afstanden van de autoplaats aan ten opzichte van deze bestaande gebouwen en tot de perceelsgrenzen. Deze aanvraag kunt u doen zonder beroep te doen op een architect

Voor bijkomende informatie of andere vragen, neem contact op met ons op Tel. 051 30 25 45.

Gemeentebestuur

U moet de stedenbouwkundige en gemeentelijke voorschriften respecteren. U vraagt best bij het plaatselijk gemeentebestuur na op welke wijze u mag bouwen. 

Hou er rekening mee dat de plaatselijke bouwreglementen dus nog kunnen afwijken van de voorwaarden die IZI wonen hierboven opsomt.