Verplichte aanvraag

Elke verbouwing of wijziging aan uw sociale huurwoning moet u aanvragen.

In het huurcontract staat hierover:

"Art. 25. De huurder mag alleen veranderingen aanbrengen aan de woning en haar aanhorigheden als de verhuurder daarvoor voorafgaandelijk schriftelijke toestemming heeft verleend, al dan niet onder voorbehoud van de herstelling in oorspronkelijke staat van de woning op het einde van de huurovereenkomst. Een weigering moet worden gemotiveerd door de verhuurder.

Op het einde van de huurovereenkomst kan de verhuurder die veranderingen overnemen zonder vergoeding, tenzij dit anders is overeengekomen.

Als de huurder zonder toestemming veranderingen aanbrengt aan het gehuurde goed, heeft de verhuurder het recht te eisen dat de woning en haar aanhorigheden onmiddellijk in de oorspronkelijke staat worden hersteld."

Belangrijk: Hou dus rekening met deze zaken als u van plan bent om veranderingswerken te doen die heel wat geld kosten en als u nadien de wonig verlaat!

Hieronder de voorwaarden van IZI wonen m.b.t. twee regelmatig voorkomende aanvragen:

Plaatselijke bouwreglementen kunnen van onderhavige voorschriften afwijken.

Het is dan ook raadzaam je bij het plaatselijke gemeentebestuur te vergewissen van de wijze waarop men mag bouwen.