Samenvattende tabel - herziening huurprijs

   
   Is iemand overleden?

   
   Bezorg ons een overlijdensbericht (rouwbrief of attest vanwege de gemeente).

   
   Verlaat
iemand de woning?

   
   Bezorg ons een “attest samenstelling gezin”. De vertrokken persoon staat er niet meer op.
   Je haalt het attest op bij je gemeente.

   
   Komt iemand bij je wonen?

 

 

 

   
   Je meldt ons dit schriftelijk. Deze bijwoners dienen het bewijs te leveren van kennis van het
   Nederlands en te voldoen aan de inschrijvings-, toelatings- en eigendomsvoorwaarden.

   Bezorg ons een “attest samenstelling gezin” met de nieuwe persoon op. Je haalt het attest op
   bij je gemeente.

   Je bezorgt het laatst ontvangen aanslagbiljet, inkomsten 2019 of 2020 van deze persoon.

   
   Zijn je huidige gezinsinkomsten 
   lager
dan in 2019 ?

   Het gezinsinkomen moet de laatste
   3 maanden 20% lager zijn dan het
   geïndexeerd gezinsinkomen 2019.

   Pensionering in 2022.

   
   Bezorg ons de inkomsten van de laatste 3 maanden die voorbij zijn. Dit is nodig voor alle
   personen 
waarvan we de inkomsten meetellen.

   !! Deze herziening duurt maximum 6 maanden. Om de vermindering eventueel te behouden
   leg je dan opnieuw de inkomsten van de laatste 3 maanden voor.
 

   Bezorg ons je pensioen, samen met het eventuele huidig inkomen van de andere gezinsleden.


De huurprijs verandert in de maand die volgt op de maand waarin je de herziening aanvraagt (mits het dossier volledig is).