Wijziging gezinssituatie

   
   Is iemand overleden?

   
   Bezorg ons een overlijdensbericht (rouwbrief of attest vanwege de gemeente).

   
   Verlaat
 iemand de woning?

   
   Bezorg ons een “attest samenstelling gezin”. De vertrokken persoon staat er niet meer op.
   Je haalt het attest op bij je gemeente.

   
   Komt iemand bij je wonen?

 

 

 

   
   Je meldt ons dit schriftelijk. Deze bijwoners dienen het bewijs te leveren van kennis van het
   Nederlands en te voldoen aan de inschrijvings-, toelatings- en eigendomsvoorwaarden.

   Bezorg ons een “attest samenstelling gezin” met de nieuwe persoon op. Je haalt het attest op
   bij je gemeente.

   Je bezorgt het laatst ontvangen aanslagbiljet, inkomsten 2019 of 2020 van deze persoon.