Hoeveel huur betaalt u?

Uw inkomen, de kwaliteit van uw woning en uw gezinssituatie zijn erg belangrijk om uw huurprijs te berekenen. De berekening gebeurt met een formule (geldig vanaf 1 januari 2018).

Hoe wordt uw huurprijs berekend?

Uw maandhuur = 1/55 x inkomen - patrimoniumkorting - gezinskorting + energiecorrectie

Het resultaat van deze formule ligt tussen of is gelijk aan een minimum en een maximum.

Inkomen

We kijken naar uw belastbaar inkomen van het laatst beschikbaar aanslagbiljet. Na indexatie van dit inkomen delen we door 55.

Patrimoniumkorting: de waarde van de woning

Bij sommige woningen is een extra korting op de huurprijs mogelijk. Hoeveel die korting is, hangt af van de marktwaarde van de woning.

De marktwaarde is de huurprijs die iemand betaalt voor een gelijkaardige woning op de privémarkt (gelijkaardig type, ouderdom en onderhoud). Is de marktwaarde van uw woning laag, dan krijgt u een hogere korting.

Voorbeeld:

Er zijn 2 dezelfde gezinnen, ze verdienen evenveel en krijgen dezelfde gezinskorting. Het eerste gezin woont in een nieuwbouwhuis, het tweede gezin in een verouderd appartement. Zonder patrimoniumkorting betalen ze dezelfde huurprijs. Door deze korting zal het tweede gezin minder betalen, omdat de kwaliteit van hun woning minder is.

Energiecorrectie

Huurders waarvan het verwachte energieverbruik lager ligt dan het referentie-energieverbruik, betalen vanaf 1 januari 2020 een toeslag.