Hoeveel huur betaalt u?

Uw inkomen, de kwaliteit van uw woning en uw gezinssituatie zijn erg belangrijk om uw huurprijs te berekenen. De berekening gebeurt met een formule (geldig vanaf 1 januari 2018).

Hoe wordt uw huurprijs berekend?

Uw maandhuur 2018 = 1/55 x inkomen - patrimoniumkorting - gezinskorting

Het resultaat van deze formule ligt tussen of is gelijk aan een minimum en een maximum.

Inkomen

We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden. in 2018 geldt uw inkomen van 2015. Dit inkomen van 2015 wordt verhoogd of aangepast (geïndexeerd) naar juni 2017. Dit getal delen we door 55.

Voorbeeld:

Uw inkomen in 2015 was 14.000 euro. Dit inkomen wordt geïndexeerd - 14.000 euro x (127,16/122,38) - en gedeeld door 55.
U zal een maximaal 264,49 euro huur per maand betalen. Dit bedrag wordt verminderd met de patrimoniumkorting en de gezinskorting.

Wanneer u geen inkomen heeft, wordt dit gelijkgesteld met het leefloon.

Patrimoniumkorting: de waarde van de woning

Bij sommige woningen is een extra korting op de huurprijs mogelijk. Hoeveel die korting is, hangt af van de marktwaarde van de woning.

De marktwaarde is de huurprijs die iemand betaalt voor een gelijkaardige woning op de privémarkt (gelijkaardig type, ouderdom en onderhoud). Is de marktwaarde van uw woning laag, dan krijgt u een hogere korting.

Voorbeeld:

Er zijn 2 dezelfde gezinnen, ze verdienen evenveel en krijgen dezelfde gezinskorting. Het eerste gezin woont in een nieuwbouwhuis, het tweede gezin in een verouderd appartement. Zonder patrimoniumkorting betalen ze dezelfde huurprijs. Door deze korting zal het tweede gezin minder betalen, omdat de kwaliteit van hun woning minder is.

Deze patrimoniumkorting is maximaal 139 euro voor sociale woningen met een lage marktwaarde en minimaal 0 euro voor sociale woningen met een hoge marktwaarde.

De korting wordt jaarlijks geïndexeerd.