Heeft u geen eigendom?

U kunt inschrjven, als u geen woning of bouwgrond in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebt. Dit geldt voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor een sociale woning. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland.

Vanaf 1 maart 2017 kan een kandidaat-huurder zich niet inschrijven voor een sociale woning als hij volle eigenaar is van een deel van een woning of bouwperceel. Het volstaat dat de kandidaat-huurder volle eigenaar is van 1% van de woning of bouwperceel om zich niet te kunnen inschrijven.

Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:
       -   Uw woning wordt onteigend. U kun er dus niet blijven wonen.
       -   Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden geleden, voordat u wilt
           inschrijven voor een sociale woning. 
       -   U heeft een fysieke handicap en uw woning is hier niet op aangepast.
       -   U heeft een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning (activiteiten van het dagelijks leven).
       -   Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn).
       -   U verliest het beheer van uw woning (beheersrecht), door een faillissement of omdat een instantie uw woning verkrijgt.

Opgelet: niet elk attest over onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woningen of beheersrecht valt onder deze uitzonderingen. Wij zullen u hiermee verder helpen.

Een kandidaat-huurder of een van zijn gezinsleden mag eveneens geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht.