Moet u verplicht inburgeren?

U moet een inburgeringstraject volgen als:
       -   U uit een land buiten de Europese Unie komt
       -   EN nog geen 12 maanden in België woont
       -   EN tussen de 18 en 65 jaar bent

U kunt bewijzen dat u een inburgeringstraject gevolgd heeft via één van de volgende documenten:
       -   een attest van inburgering
       -   een attest van vrijstelling
       -   een attest van EVC (Erkenning van verworven kwalificaties)
       -   het inburgeringscontract
       -   een attest van aanmelding, heraanmelding, uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract of een attest van tijdelijke opschorting van
           het inburgeringscontract

Bent u ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?

U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.