Moet u verplicht inburgeren?

U moet een inburgeringstraject volgen als:

  • U uit een land buiten de Europese Unie komt
  • EN nog geen 12 maanden in België woont
  • EN tussen de 18 en 65 jaar bent

U kunt bewijzen dat u een inburgeringstraject gevolgd heeft via één van de volgende documenten:

  • een attest van inburgering
  • een attest van vrijstelling
  • een attest van EVC (Erkenning van verworven kwalificaties)
  • het inburgeringscontract
  • een attest van aanmelding, heraanmelding, uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract of een attest van tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract

Bent u ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?

U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.