Wat is uw inkomen?

Uw inkomen is het netto belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen van u en uw meerderjarige gezinsleden. We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden. Dit wordt aangepast of verhoogd (geïndexeerd) naar het jaar, waarin u zich inschrijft.

U wilt u inschrijven in 2019 dan telt uw inkomen van 2016 en wordt het geïndexeerd naar vandaag.

Het inkomen van sommige meerderjarige gezinsleden wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld dat van een ongehuwd kind dat altijd bij het gezin heeft gewoond.

Dit inkomen mag in 2019 niet hoger zijn dan:
       -   24.852 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
       -   26.934 euro als u een alleeenstaande gehandicapte bent
       -   37.276 euro in alle andere gevallen, plus 2.084 euro per persoon ten laste

U kunt ook inschrijven als:
       -   Uw inkomen in 2016 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
       -   U in 2016 geen inkomen had maar het jaar erna wel.
       -   U geen inkomen had tussen 2016 en vandaag.