Wat is uw inkomen?

Uw inkomen is het netto belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen van u en uw meerderjarige gezinsleden. We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden. Dit wordt aangepast of verhoogd (geïndexeerd) naar het jaar, waarin u zich inschrijft.
 

U wilt u inschrijven in 2021?  Dan telt uw gezinsinkomen van 2018 of 2019 (indien reeds aanslagbiljet ontvangen) en wordt het geïndexeerd naar vandaag.

Het inkomen van sommige meerderjarige gezinsleden wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld dat van een kind met handicap dat altijd bij het gezin heeft gewoond.

Het gezinsinkomen mag in de refertejaren niet hoger zijn dan:
       -   25.557 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
       -   27.698 euro als u een alleeenstaande met handicap bent
       -   38.335 euro in alle andere gevallen, plus 2.143 euro per persoon ten laste


U kunt ook inschrijven als:
       -   Uw inkomen in 2018 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
       -   U in 2018 geen inkomen had, maar het jaar erna wel.
       -   U geen inkomen had tussen 2018 en vandaag
.