Wat is uw inkomen?

Uw inkomen is het netto belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen van u en uw meerderjarige gezinsleden. We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden. Dit wordt aangepast of verhoogd (geïndexeerd) naar het jaar, waarin u zich inschrijft.

U wilt u inschrijven in 2020 dan telt uw inkomen van 2017 en wordt het geïndexeerd naar vandaag.

Het inkomen van sommige meerderjarige gezinsleden wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld dat van een ongehuwd kind dat altijd bij het gezin heeft gewoond.

Dit inkomen mag in 2020 niet hoger zijn dan:
       -   25.317 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
       -   27.438 euro als u een alleeenstaande met handicap bent
       -   37.974 euro in alle andere gevallen, plus 2.123 euro per persoon ten laste


U kunt ook inschrijven als:
       -   Uw inkomen in 2017 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
       -   U in 2017 geen inkomen had maar het jaar erna wel.
       -   U geen inkomen had tussen 2017 en vandaag
.