Wat is uw inkomen?

Uw inkomen is het netto belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen van u en uw meerderjarige gezinsleden. We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden. Dit wordt aangepast of verhoogd (geïndexeerd) naar het jaar, waarin u zich inschrijft.
 

U wilt u inschrijven in 2023?  Dan telt uw gezinsinkomen van 2020 of 2021 (indien reeds aanslagbiljet ontvangen) en wordt het geïndexeerd naar vandaag.

Het inkomen van sommige meerderjarige gezinsleden wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld dat van een kind met handicap dat altijd bij het gezin heeft gewoond.

Het gezinsinkomen mag in de refertejaren niet hoger zijn dan:
       -   28.105 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
       -   30.460 euro als u een alleenstaande met handicap bent
       -   42.156 euro in alle andere gevallen, plus 2.356 euro per persoon ten laste


U kunt ook inschrijven als:
       -   Uw inkomen in 2020 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
       -   U in 2020 geen inkomen had, maar het jaar erna wel.
       -   U geen inkomen had tussen 2020 en vandaag
.