Toewijzing

 

De chronologie van de inschrijvingen telt wanneer een sociale woning wordt toegewezen.

Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef, eerst kan toetreden tot een sociale woning die voor zijn gezin past.

Voorrang

Sommige kandidaten kunnen sneller een woning krijgen, omdat ze een voorrang genieten.

De raad van bestuur van IZI wonen wijst de sociale woningen toe volgens het intern huurreglement. Dit is gebaseerd op de wettelijke voorrangsregels voorzien in het kaderbesluit sociale huur en op eventueel bijkomende gemeentelijke toewijzingsreglementen.

In de praktijk zijn volgende voorrangsregels het meeste van toepassing:
       -   een voorrang omwille van de rationele bezetting (grotere woningen worden toegewezen aan grotere gezinnen, kleinere woningen aan kleine
           gezinnen of alleenstaanden)
       -   voorrang omwille van de lokale binding met de gemeente waar de huurwoning gelegen is (wie in de laatste 6 jaar minimum 3 jaar inwoner
           was van deze gemeente krijgt deze voorrang)