Voorwaarden en procedure

Om een sociale woning te kunnen huren moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Als u voldoet, vult u de nodige documenten in. Dan wordt u ingeschreven op een wachtlijst.

Toewijzing

Als er een woning vrij komt (waarvoor u in aanmerking komt, dan wijzen wij die toe) volgens een goedgekeurd toewijzingsreglement (ook intern huurreglement genoemd). De huurprijs berekenen we vooraf: we houden daarbij rekening met uw inkomen en uw gezinssituatie.

Tip: bij IZI wonen krijgen kandidaat-huurders die in de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente woonden, voorrang. Uw kansen zijn dus het grootst als u zich inschrijft voor de gemeente waar u kan of zal kunnen genieten van deze voorrangsregel.

Huurcontract

Als u akkoord bent, dan maken we het huurcontract op. Daarna kan de verhuring beginnen.