Wachtlijsten

De vraag naar sociale woningen in Vlaanderen is groter dan het aanbod. Daarom werken sociale verhuurders (huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren) met wachtlijsten. Ook bij de IZI wonen is dat zo.

1. Hoelang moet u wachten op een sociale woning?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat de wachttijd van heel wat factoren afhangt, namelijk:
       -   het aantal vrije woningen waarover uw sociale verhuurder beschikt
       -   het aantal kandidaat-huurders dat ingeschreven is op de wachtlijsten
       -   het aantal kandidaat-huurders dat ingeschreven is met een voorrang

Wij kunnen u (bij benadering) informeren binnen welke termijn u een toewijzing mag verwachten.


2. Wat kunt u doen om uw kans op een sociale woning te vergroten?

U kunt ook een aantal stappen ondernemen, om uw kans op een sociale woning te vergroten:

       -   U kunt zich inschrijven bij meerdere en verschillende soorten sociale verhuurders (sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale
           verhuurkantoren). Door u in te schrijven in meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, kan uw kans op een
           toewijzing toenemen. Via de zoekmotor van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen kunt u per gemeente opzoeken welke sociale
           verhuurders nog actief zijn in onze regio, naast IZI wonen.
       -   U kunt bij uw inschrijving uw keuze van de woning ruim opgeven. Als u meer woningen (waarvoor u in aanmerking komt) aanduidt, kan dit uw
           kans op een toewijzing vergroten.
       -   U kunt zich inschrijven in meer dan één gemeente en zo een ruim gebied opgeven waarbinnen u wenst te wonen.

Dit is geen garantie dat u sneller een sociale woning toegewezen krijgt. Dat hangt af van verschillende factoren.


3. Hoe kan u uw plaats op de wachtlijst te weten komen?

U kan hierover telefonisch met ons contact opnemen (051 30 25 45) of via e-mail klanten@iziwonen.be .