Verplichtingen na de aankoop

U bent na de aankoop van uw huurwoning verplicht uw woning 20 jaar te bewonen. U mag uw woning in die periode niet verkopen. De termijn van 20 jaar loopt vanaf het ogenblik waarop u uw aankoopakte heeft ondertekend.

IZI wonen heeft het recht uw woning weer in te kopen, als u deze verplichtingen niet nakomt.

De prijs die wij u moeten betalen, is gelijk aan de som van:

1.  De oorspronkelijke verkoopprijs:
       -   Dit is de prijs die u betaalde voor de aankoop van uw huurwoning. De oorspronkelijke verkoopprijs wordt geïndexeerd.

2.  De gemaakte kosten van de koop:
       -   Dit zijn de kosten die u maakte voor de aankoop van uw huurwoning zoals de aktekosten, ereloon van de notaris, registratierechten... De
           gemaakte kosten worden geïndexeerd.

3. De kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden aan de woning:
       -   Deze kosten zijn inbegrepen in de prijs die wij u betalen, als deze werken niet in strijd met de regelgeving (ruimtelijke ordening en
           stedenbouw) werden uitgevoerd. De kosten van verbeterings- en herstestellingswerkzaamheden worden niet geïndexeerd.

De kosten van eventuele uitbreidingswerken aan de woning zijn niet inbegrepen in de prijs en worden dus niet terugbetaald.

De wederinkoop van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken die op de woning zouden rusten.