Ik wil mijn huurwoning kopen

U kunt onder voorwaarden uw sociale huurwoning aankomen. Dit heet het kooprecht van de huurder.

Voorwaarden voor de koper

U bent een huurder die mag kopen

Het kooprecht komt toe aan de huurder van 'categorie A' en de huurder van 'categorie B'.

U bent huurder van 'categorie A':

  • U heeft zich bij uw inschrijving voor een sociale huurwoning opgegeven als de referentiehuurder.
  • U bent sinds de aanvraag van de huurovereenkomst de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de feitelijke partner van de referentiehuurder.

U bent huurder van 'categorie B':

  • U huwde of bent gaan samenwonen met de huurder van 'categorie A' na de aanvang van de huurovereenkomst. U ondertekende ook de huurovereenkomst.
  • U bent feitelijke partner van de huurder van 'categorie A' en bent met hem/haar gaan samenwonen na de aanvang van de huurovereenkomst. De huurwoning is al een jaar uw hoofdverblijfplaats en u ondertekende ook de huurovereenkomst.

U huurt en bewoont de woning al 5 jaar

U moet de huurwoning die u wilt aankopen ten minste al 5 jaar als huurder bewoond hebben. Deze periode van 5 jaar mag niet onderbroken zijn.

U heeft geen eigendom

U mag op het ogenblik van de aankoop geen andere woning of bouwgrond 100% in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebben.