Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan heeft u het recht om uw huurwoning aan te kopen.

Opgelet: u kunt dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021. Nadien kunt u uw huurwoning niet meer aankopen.

Voorwaarden voor de woning

Om uw huurwoning aan te kunnen kopen, moet de woning voldoen aan de volgende voorwaarden:

1.   De woning was minstens 15 jaar een sociale huurwoning
2.   De woning kan aangekocht worden

1. De woning diende minstens 15 jaar als sociale huurwoning

Om een sociale huurwoning te kunnen kopen, moet de woning vóór 24 april 2017 minstens 15 jaar als sociale huurwoning ter beschikking zijn gesteld.

Bij het sluiten van de huurovereenkomst geven wij u de datum van terbeschikkingstelling. Als die datum tijdens de lopende huurovereenkomst verandert, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

2. De woning kan aangekocht worden

Er zijn vijf gevallen, waarin u een sociale woning niet kunt aankopen.

Dit zijn:

       -   Woningen die Vlabinvest realiseerde of financierde.
       -   Woningen die niet verkocht mogen worden, omdat ze via een bijzonder programma gerealiseerd of gefinancierd werden.
       -   ADL-woningen (specifieke woningen voor personen met een handicap).
       -   Woningen in een gebouw met meerdere woningen (zoals een appartement). Een verkoop zorgt voor mede-eigendom over
           gemeenschappelijke delen. Een aankoop van zo een woning kan wel als er al een woning uit hetzelfde gebouw verkocht werd.
       -   Woningen waarvoor een renovatie gepland is (en waarvoor Vlaamse subsidies gereserveerd werden).