Wat zijn de kosten?

De prijs die u voor uw huurwoning betaalt, is gelijk aan de door de schatter geschatte marktwaarde. U betaalt (naast de verkoopprijs) ook de volgende kosten:

       -   De schattingsvergoeding van 294 euro (bedrag in 2022).
       -   Alle kosten voor de notariële verkoopakte: ereloon, dossierkosten, registratierechten (1,50%)...
       -   De kosten van de afpaling en de opmeting en de administratieve kosten.
       Het totale bedrag van de afpaling, de opmeting en de administratieve kosten blijft beperkt tot maximaal 995 euro (bedrag in 2022).