Andere renovaties

In het kader van de huidige toestand en de budgettaire mogelijkheden worden er verbeteringen gedaan aan het bestaande woonpatrimonium

Vervanging van keukens:

Op regelmatige basis worden keukens vervangen indien deze niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen en wooncomfort.

Plaatsen van laagdrempelige douches:

Wanneer aangewezen, worden zitbad douches vervangen door laagdrempelige instapdouches.

Herplaatsen van terrassen:

Bij verzakking van terrassen worden deze vernieuwd.