Andere renovaties

In het kader van de huidige toestand en de budgettaire mogelijkheden worden er verbeteringen gedaan aan het bestaande woonpatrimonium.

1. Vervanging van keukens

Op regelmatige basis worden keukens vervangen indien deze niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen en wooncomfort.

2. Plaatsen van laagdrempelige douches

Wanneer aangewezen, worden zitbaddouches vervangen door laagdrempelige instapdouches.

3. Herplaatsen van terrassen

Bij verzakking van terrassen worden deze vernieuwd.