Schreveweg - Kortemark

Type woongelegenheden
Huurwoningen: 3 woningen met 3 slaapkamers en 3 woningen met 4 slaapkamers
Koopwoningen: 3 woningen met 4 slaapkamers

Architect
Claeys architectenbureau - www.architectenbureauclaeys.be

Stand van zaken
Zowel huur- als koopwoningen zijn volledig afgewerkt, ook de omgevingswerken zijn klaar.
Kandidaat-huurders werden reeds aangeschreven. Kandidaat-kopers worden eerstdaags aangeschreven.

Infofiches huurwoningen
- Schreveweg 7    (4 slaapkamers)
- Schreveweg 9    (3 slaapkamers)
- Schreveweg 11  (3 slaapkamers)
- Schreveweg 13  (4 slaapkamers)
- Schreveweg 15  (4 slaapkamers)
- Schreveweg 17  (3 slaapkamers)

Infofiches koopwoningen
- Schreveweg 1    (4 slaapkamers)
- Schreveweg 3    (4 slaapkamers)
- Schreveweg 5    (4 slaapkamers)

Video's huurwoningen
Kandidaat-huurders die werden aangeschreven voor deze huurwoningen kunnen op vraag ook de video's van de huurwoningen ontvangen. De video's worden via Wetransfer verzonden. Op deze manier kan je een virtueel bezoek brengen aan de woningen.