Baron de Pélichystraat - Izegem

De verwacht datum realisatie is alitjd onder voorbehoud van een vlotte vooruitgang van het dossier of van de werken. De plannen en visualisties zijn enkel indicatief.

Type woongelegenheden
 

Locatie
 

Architect
 

Stand van zaken
 

Verwachte datum realisatie