Firimin Deprezstraat - Kortemark

Type woongelegenheden
Bouw van 31 huur- en koopwoningen

Locatie
Firmin Deprezstraat Kortemark

Architect
Nog aan te stellen

Stand van zaken
Wegenis gerealiseerd

Verwachte datum realisatie
Nog niet gekend