Uitbreiding tussen Koolskampstraat en Egemsestraat - Pittem

Type woongelegenheden
Bouw van huur- en koopwoningen

Locatie
Tussen Koolskampstraat en Egemstraat te Pittem

Architect
 

Stand van zaken
Voorstudie verkaveling (1e ontwerp / nog verder uit te werken)

Verwachte datum realisatie
Realisatie zal in fases gebeuren