Tuinhuis

 

Dit kan. Hieronder leest u welke voorwaarden we opleggen.

  • Maximum oppervlakte van 12m² (3 op 4 m)
  • Geprefabriceerde tuinhuisjes zijn toegelaten
  • Houten beplanking is toegelaten
  • Esthetisch niet verantwoorde materialen zoals betonplaten, betonstenen, PVC, metaal, golfplaten worden niet aanvaard.
  • Hoogte: max 2,25 m
  • Inplanting: de afstand tot de zijdelingse en achterste perceelgrens moet minimum 2 m bedragen (hiervan kan worden afgeweken mits akkoord aanpalende buren. Doch afstand dient steeds minimaal 0,5 m te zijn.)

U doet een aanvraag bij ons met daarbij een schets, foto of folder van het tuinhuisje en een inplantingsplan. Op het inplantingsplan duidt u alle gebouwen aan die op de grond staan en duidt u de afstanden van het tuinhuis aan ten opzicht van deze bestaande gebouwen en tot de perceelgrenzen. Deze aanvraag kunt u doen zonder beroep te doen op een architect.

U moet de stedenbouwkundige en gemeentelijke voorschriften respecteren. U vraagt best bij het plaatselijk gemeentebestuur na op welke wijze u mag bouwen. 

Hou er rekening mee dat de plaatselijke bouwreglementen dus nog kunnen afwijken van de voorwaarden die IZI wonen hierboven opsomt.