Aanvraag huurprijsvermindering na daling inkomen door coronacrisis

UPDATE HUURPRIJSHERZIENING:

Vanaf 11/05/2020 kan iedereen met een inkomstenverlies van 20% (t.o.v. het inkomen dat we gebruikten voor je huurprijsberekening) een huurprijsherziening aanvragen op basis van de inkomsten van één maand. Het gaat om inkomstenverlies als gevolg van de coronamaatregelen (tijdelijke werkloosheid, personen met interimcontracten die niet verlengd worden, freelancers, …) of als gevolg van ziekteverlof door het coronavirus.


Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Bezorg ons dan uw inkomstenbewijs(s)(zen) van de laatste maand: 

-    Bezorg ons een attest van de RVA, jouw werkgever of jouw uitbetalingsinstelling waaruit blijkt dat je op 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden corona)' bent en/of een attest van de
     mutualiteit, ...

-    Heb je nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maand? Dan moet je ook jouw loonfiche van die maand bezorgen.

-    Zijn er nog andere personen in jouw gezin die een inkomen hadden tijdens deze maand? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches,
     werkloosheidsuitkering, FOD,…).

Wanneer je in aanmerking komt voor een huurprijsherziening en een volledige aanvraag indient in de maand mei 2020, kan je huurprijs aangepast worden voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Deze maatregel eindigt op 18/07/2020.

Indien je een aanvraag wilt indienen of nog vragen hebt, kan je terecht bij Frederik, onze financieel medewerker, op het nummer 051 30 25 45.


Wat doen wij?
Wij controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huurprijsvermindering. Jouw nieuwe huurprijs sturen we je via de post of e-mail.


Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?
Blijf er niet mee zitten. Contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing.

 

 

Contact

IZI wonen

Residentie Lysdaele
Oostrozebekestraat 136 bus 1
8770 Ingelmunster
T 051 30 25 45

 


Beste huurder

De sociale huisvestingsmaatschappijen 'De Mandelbeek' en de 'Izegemse Bouwmaatschappij' hebben beslist om samen te gaan in een nieuwe maatschappij.

IZI wonen wordt vanaf 1/6/2019 uw nieuwe partner voor sociaal wonen in de regio.

Voor u als huurder verandert er op dit moment weinig. U kan ons blijven contacteren op de vertrouwde telefoonnummers en op de vertrouwde adressen.

Digitaal communiceren dient nu wel te gebeuren via info@iziwonen.be en online zijn we te vinden op www.iziwonen.be.

Wij plannen binnenkort de verdere bekendmaking van de nieuwe maatschappij in de gemeenten waar de maatschappij actief is.

Wij brengen u hiervan nog verder op de hoogte.

Energierenovaties

IZI wonen heeft de ambitie om al haar woningen energiezuinig te maken tegen 2020! Hiervoor wordt het buitenschrijnwerk van 200 woningen vervangen door nieuw buitenschrijnwerk. Kijk vlug wanneer uw woning aan de beurt komt.

Herstellingen

Tips over het onderhoud van uw woning. Wat kan je zelf doen om van je huurhuis een gezonde thuis te maken?

Een probleem in uw woning? Geef zelf een herstelling door.