Toegankelijkheidsverklaring

IZI wonen streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.iziwonen.be . 

Hoe leeft de IZI wonen de richtlijnen na?

Deze website voldoet grotendeels aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid (WCAG 2.1 niveau AA). 

We hielden zoveel mogelijk rekening met de webtoegankelijkheid. 
Maar er zijn beperkingen aan het Content Management Systeem (CMS) waarmee we deze website bouwden. We lijsten de zaken die (nog) niet in orde zijn hieronder op. 

Niet-toegankelijke inhoud en/of alternatief

1.    In  de website staan enkele afbeeldingen van tabellen met tekst. We bieden in de alt tag zoveel mogelijk een duidelijke omschrijving aan. 

2.    De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is.
Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk bieden we de tabel aan in een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.

3.    De website kan mogelijks moeilijk leesbaar zijn door gebruik van de standaard huiskleuren. Wij zullen in het najaar 2020 kijken om de kleurcontrasten te verbeteren waar mogelijk. 

Wat doet IZI wonen om de toegankelijkheid te verbeteren?

De documenten die we aanbieden zijn grotendeels toegankelijke pdf’s. Contacteer ons als u toch problemen ondervindt met het lezen van een niet-toegankelijk elektronisch document. U e-mailt hiervoor naar  info@iziwonen.be. Vermeld de naam of beschrijf de context van het document en wij doen ons best om u een toegankelijke versie van de publicatie te bezorgen.

Feedback 

Heeft u vragen over een specifieke pagina of inhoud of wilt u een schending van de richtlijnen melden? Dan is uw feedback welkom op info@iziwonen.be. 

Handhavingsprocedure

Krijgt u van ons een onbevredigend antwoord op uw verzoek, dan kunt u een klacht indienen via de klachtbehandelaar (peter.declerck@iziwonen.be of op 051/30.25.45). 

Datum toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op 1 oktober 2020 op. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is nog niet herzien.