Grenzen van uw huurprijs.

De huurprijs valt binnen grenzen.

U betaalt nooit meer dan 1/55 van uw inkomen.

U betaalt nooit meer dan de basishuurprijs van uw woning. De marktwaarde wordt in uw contract vastgelegd, als u uw huurovereenkomst sluit. Dit noemen we de basishuurprijs. De basishuurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het laagste bedrag, 1/55 van uw inkomen of de basishuurprijs, is uw maximale huurprijs.

Er is ook een minimale huurprijs. Dit hangt ook af van de waarde van de woning. Een gezin met een heel laag inkomen betaalt nooit minder dan 139 euro per maand voor een goedkopere sociale huurwoning en 278 euro per maand voor een duurdere woning (prijzen 2023). Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.