Spreekt u Nederlands of wilt u het leren?

U moet bewijzen dat u Nederlands spreekt of dat u Nederlands wilt leren. Maar niet alleen u, ook iedereen die ouder is dan 18 jaar en bij u komt wonen.

U kunt dit aantonen met één van de volgende documenten:
       -   Een getuigschrift of een diploma van een onderwijsinstelling die de Vlaamse Gemeenschap of Nederlands erkent.
       -   Een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) van niveau A1 Breaktrough van het Europees referentiekader voor vreemde
           talen.
       -   Een vrijstelling voor het niveau A1 Breakthrough op basis van een toelantingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of
           Volwasseneonderwijs.

Bezit u deze documenten niet?

Dan kun u het Huis van het Nederlands contacteren of langskomen bij ons. Een gesprek kan dan volstaan om uw kennis van het Nederlands te bewijzen, maar een taalcursus kan nodig zijn.

U kunt een tijdelijke vrijstelling krijgen, als u hiervoor een gezondheids-, beroepsmatige of een persoonlijke reden heeft. U vraagt best meer informatie bij ons hierover.