Hoe verloopt de aankoop van uw huurwoning

 

Wilt u uw huurwoning aankopen, dan contacteert u ons. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kan de aankoopprocedure starten.

 

 • Betalen van de administratieve kosten.
  •  U betaalt 50 euro administratieve kosten. Hiervan ontvangt u een betalingsbewijs.
 • Attestering door IZI wonen.
  •  Alle voorwaarden moeten vervuld zijn om de sociale woning te kunnen kopen. Als dit zo is, attesteert de raad van bestuur van onze sociale huisvestingsmaatschappij dit.
 • Betalen van de schattingsvergoeding en aanvraag van het schattingsverslag.
  • Wij vragen het schattingsverslag aan. De schattingsvergoeding bedraagt 283 euro (bedrag van toepassing in 2019). U moet deze vergoeding vooraf aan ons betalen. Als u nadien zou beslissen om de huurwoning toch niet aan te kopen tegen de geschatte waarde, dan kunt u de schattingsvergoeding niet terugkrijgen.
 • Uitvoering van opmetingen.
  • Als de opmetingsgegevens van uw huurwoning ontbreken, dan worden er opmetingen uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de schatting plaatsvindt. U moet de kosten van deze opmeting vooraf aan ons betalen. Als u nadien zou beslissen om de huurwoning niet aan te kopen tegen de geschatte waarde, dan kunt u de kosten voor de opmeting niet terugkrijgen.
 • Afspraak met de schatter.
  • De schatter maakt met u een afspraak om de schatting uit te voeren. SHM IZI wonen wordt ook uitgenodigd.
 • Opmaak van het schattingsverslag
  • Het schattingsverslag wordt in 3 exemplaren opgemaakt. U ontvangt een exemplaar. De andere exemplaren zijn voor SHM IZI wonen en de schatter. De schattingsprijs blijft 1 jaar geldig.
 • Ondertekenen van de verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte opgemaakt.