Hoe verloopt de aankoop van uw huurwoning

Wilt u uw huurwoning aankopen, dan contacteert u ons. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kan de aankoopprocedure starten.

1.  Betalen van de administratieve kosten:
       -   U betaalt 50 euro administratieve kosten. Hiervan ontvangt u een betalingsbewijs.

2.  Attestering door IZI wonen:
       -   Alle voorwaarden moeten vervuld zijn om de sociale woning te kunnen kopen. Als dit zo is, attesteert de raad van bestuur van onze sociale
           huisvestingsmaatschappij dit.

3.  Betalen van de schattingsvergoeding en aanvraag van het schattingsverslag: 
       -   Wij ragen het schattingsverslag aan. De schattingsvergoeding bedraagt 291 euro (bedrag van toepassing in 2021). U moet deze vergoeding
           vooraf aan ons betalen. Als u nadien zou beslissen om de huurwoning toch niet aan te kopen tegen de geschatte waarde, dan kunt u de
           schattingsvergoeding niet terugkrijgen.

4.  Uitvoering van opmetingen:
       -   Als de opmetingsgegevens van uw huurwoning ontbreken, dan worden er opmetingen uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de schatting
           plaatsvindt. U moet de kosten van deze opmeting vooraf aan ons betalen. Als u nadien zou beslissen om de huurwoning niet aan te kopen
           tegen de geschatte waarde, dan kunt u de kosten voor de opmeting niet terugkrijgen.

5.  Afspraak met de schatter: 
       -   De schatter maakt met u een afspraak om de schatting uit te voeren. SHM IZI wonen wordt ook uitgenodigd.

6.  Opmaak van het schattingsverslag: 
       -   Het schattingsverslag wordt in 3 exemplaren opgemaakt. U ontvangt een exemplaar. De andere exemplaren zijn voor SHM IZI wonen en de
           schatter. De schattingsprijs blijft 1 jaar geldig.

7.  Ondertekenen van de verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte opgemaakt.